Rekrytering av sjukvårdspersonal

Vi startade vår verksamhet i Göteborg redan 2012. 

Vi har nisch kompetens i att hitta och rekrytera kvalificerad vårdpersonal från EU-landet Grekland, särskilt de som drömmer om att flytta till Skandinavien. Vi söker rätt kompetens efter att vi har satt oss in i kundens behov. Vi kontaktar, vi verifierar att rätt yrkes- och social profil presenteras för uppdraget.

Vi analyserar och arbetar kontinuerligt med att skapa ömsesidig förståelse för att möjliggöra för både den anställde & arbetsgivaren.

Vårt arbetssätt – en del av en lyckad rekrytering

Vi matchar specialistläkare, tandläkare och legitimerade sjuksköterskor med alla typer av arbetsgivare, både regioner och privata aktörer.
Vi utbildar personalen i svenska språket, i den svenska kulturen och i den svenska sjukvården på vårt unika, erfarenhetsbaserade sätt.
Vi stödjer både personalen och arbetsgivaren i processen med tvåspråkig kulturell kunskap och djup förståelse för den svenska sjukvårdens arbetskultur och reglemente.
Vi arbetar digitalt och alltid i väldefinierade processer för att säkerställa tids- och kostnadseffektivitet för de inblandade.

Vi gör skillnad med avhopp på mindre än 15 % de senaste 10 åren som vi har rekryterat kvalificerad vårdpersonal till exempelvis Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Region Gävleborg och till den privata sjukvården i Sverige.

To top