Företaget Nordoc AB startade sin verksamhet år 2012 i Göteborg. Sedan dess har vi erbjudit ett stort antal seminarier, webbinarier och olika typer av riktade utbildningar för att bilda awareness kring det svenska sjukvårdssystemet och vi har lyckats med ett mycket stort antal rekryteringar av specialistläkare och legitimerade sjuksköterskor till den svenska hälso- och sjukvården. 

Tiotals grekiska läkare och sjuksköterskor som för närvarande tjänstgör inom det svenska hälsovårdssystemet har informerats, utbildats eller rekryterats till Sverige med hjälp av Nordoc AB.

Under resans gång har vi förfinat vårt arbetssätt med hjälp av de digitala verktyg som stärktes under pandemin och i dagsläget arbetar Nordoc AB helt digitalt både när det gäller utbildning, kommunikation samt inlärning av svenska språket vilket gör våra tjänster ännu mer kostnadseffektiva. Vi är marknadsledande när det gäller antal rekryteringar, kvalitet, avhoppsfrekvens och kostnadseffektivitet i rekryteringen av legitimerad vårdpersonal från EU-landet Grekland.

To top