Nordoc AB

Vi startade vår verksamhet i Göteborg redan 2012. 

Vi har nisch kompetens i att hitta och rekrytera kvalificerad vårdpersonal från EU-landet Grekland, särskilt de som drömmer om att flytta till Skandinavien. Vi söker rätt kompetens efter att vi har satt oss in i kundens behov. Vi kontaktar, vi verifierar att rätt yrkes- och social profil presenteras för uppdraget.

Vi analyserar och arbetar kontinuerligt med att skapa ömsesidig förståelse för att möjliggöra för både den anställde & arbetsgivaren.

To top