Om Nordoc

Nordoc AB grundades i 2012 i Göteborg av Elias Tsiolis MD och Angeliki Tzempelikou RN, MSc.

Vi som arbetar på Nordoc har sedan 2012 hjälpt både legitimerade sjuksköterskor och specialistläkare att fortsätta med sin karriär i Sverige. Vårdpersonal som vi antingen har rekryterat eller utbildat återfinns idag i över hälften av Sveriges regioner.

Vi är en gedigen flerspråkig organisation där samtliga våra seniora konsulter har vårdbakgrund, vi är antingen specialistläkare eller legitimerade sjuksköterskor och vi är samtliga aktiva antigen kliniskt eller i chefsbefattningar. Detta gör att vi kan känna pulsen i vården och anpassa våra rekryteringsinsatser till vårdgolvets behov som det ser ut i dagsläget.

Vår kunskap och kompetens inom det svenska sjukvårdssystemet bygger på en samlad erfarenhet av 50 års arbete inom den svenska sjukvården i olika befattningar, inte minst chefsbefattningar. Detta underlättar i projektplanering, urval och uppföljning i våra projekt.

Vi jobbar mer än gärna med direkta upphandlingar. Det ger oss möjlighet att skräddarsy rekryteringsprojektet utifrån verksamhetetens aktuella behov och då kan vi göra det tillsammans med rekryterande chefer. Både innan, under och efter avslutat projekt bidrar vi med vår stora erfarenhet från våra tidigare projekt och vi finns med under hela resan tills den rekryterade personalen är på plats och känner sig helt trygga med sina nya chefer.

Med flertalet avstämningsmöten med både språkkursledarna och verksamheten samt med ett mycket tätt samarbete under resans gång med den rekryterade personalen lyckas vi ofta med att bemanna upp med 6–12 legitimerade sjuksköterskor – ofta på en och samma avdelning. De rekryterade sjuksköterskorna kännetecknas av både arbetsvilja och entusiasm för en ny karriär i Sverige.

To top