Vår nya logotyp: En symbol för framsteg och förtroende!

Välkommen till vår nya era!

Vi är glada att meddela er om omgestaltningen av vår logotyp, som representerar både ambitionen för högkvalitativa tjänster och vårt företags framsteg. Medan vi går framåt mot framtiden genom att lägga till nya tjänster, återspeglar vår nya logotyp våra värderingar och vårt åtagande att konsekvent leverera högkvalitativa tjänster.

Den nya logotypen har uppdaterats med en modernare design som gör den lätt igenkännlig samtidigt som den behåller vårt företags dynamiska närvaro som har präglat det senaste decenniet.

Färgvalet återspeglar den ambition och det förtroende som genomsyrar Nordoc, medan typografin för vår logotyp har förnyats för att vara mer dynamisk och attraktiv, samtidigt som den behåller sin tydliga läsbarhet efter 12 års framgångsrik verksamhet inom sjukvårdsrekrytering.

Med vår nya logotyp fortsätter vi att vara ledande inom vår bransch medan vi förbereder oss för att utöka våra tjänster, och det ger oss försäkran om att denna nya symbol kommer att förknippas med vår företags dynamik och våra kunders fortsatta förtroende.

Vi tackar er för att ni är en del av denna betydelsefulla tid för oss!

To top