Nordoc på Karriärdagen vid National och Kapodistrian Universitetet!

Den lördagen den 13 april hade vi den stora äran och glädjen att delta, efter inbjudan, på den andra Karriärdagen vid Institutionen för Sjuksköterska vid National och Kapodistrian Universitetet i Aten som hölls i auditoriet ”Alkis Argyriadis” vid universitetet.

Under en välorganiserad händelse och närvaro av Hälsoministern Adonis Georgiadis och avdelningens ordförande Pavlos Myrianthous, hade sjuksköterskorna vid universitetet i Aten möjlighet att få information om utvecklingen på arbetsmarknaden och att träffa många medicinska och farmaceutiska företag och hälsoorganisationer inom både den privata och offentliga sektorn.

Nordoc Healthcare deltog i evenemanget med vår vetenskapliga direktör, läkare Dr. Elias Tsiolis, som återvände till National och Kapodistrian Universitetet 24 år efter att ha examen från Institutionen för Hälsovetenskap.

Under Dr. Elias Tsiolis presentation hade deltagarna möjlighet att få information om både arbetsmiljön och karriärmöjligheterna samt den centrala rollen som sjuksköterskor spelar inom det svenska hälsovårdssystemet.

Presentationen följdes av en gemensam konstatering med närvarande medlemmar från avdelningens fakultet att sjuksköterskans roll i Skandinavien utgör en modell för utveckling av sjuksköterskans roll även i Grekland och att det nu finns en betydande konvergens och utveckling både när det gäller utbildning och arbetsmarknad.

Deltagandet i sådana evenemang är alltid en utmärkt möjlighet för oss på Nordoc att visa vårt engagemang för Nordocs utbildningsverksamhet och för sjuksköterskornas yrkesutveckling samt att skapa förutsättningar för möjliga samarbeten som främjar professionell utveckling, samarbete och harmonisering av arbetsförhållandena för hälsoarbetare inom Europeiska unionen.

To top