Kristin Engström

Affärsutvecklare

Kristin har en sociologiutbildning som bakgrund och en bred erfarenhet med flertalet år i koordinering av ledningsarbete, kvalitetsledningssystem, förbättringsarbete, marknadsföring och värdeskapande för kunden. Hon har arbetat med dessa uppgifter inom olika organisationer så som Region Värmland, Karlstads kommun, Avis Budget Group, Friskis&Svettis och A-Surgery. Hon är Nordocs första kontaktperson och leder arbetet tills att projektet har sjösatts och har tagits över av en av Nordocs seniora konsulter med vårdbakgrund.

To top