Tio sjuksköterskor redo för en ny karriär!


I Aten hölls intervjuerna som Nordoc AB organiserade i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm för anställning av sjuksköterskor på olika nivåer på Europas bästa sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset!

Vi hade möjlighet att lära känna charmanta människor, grekiska sjuksköterskor som vill arbeta och fortsätta sina karriärer i Sverige, uppnå en balans mellan privatliv och yrkesliv.

Det första steget togs när tio sjuksköterskor undertecknade anställningsavtal för fasta tjänster med Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm efter avslutad språkutbildning!

Håll er uppdaterade för de nya projekten som kommer, med början från intervjuerna den 18 och 19 juni i Aten med Uppsala Universitetssjukhus!

Tack för samarbetet till Anders och Artemis från språkutbildningsbyrån
www.nordicacademy.gr
To top