Vad vi kan hjälpa till med

Vårdpersonal som har utbildats i Grekland har som regel en hög akademisk nivå och kan klara sig utmärkt i det svenska sjukvårdssystemet. Vi på Nordoc AB jobbar med att anpassa personalens kompetens till det svenska sjukvårdssystemet.


Vi på Nordoc AB jobbar nischade med endast vårdpersonal från Grekland till sjukvårdsinrättningar endast i Sverige.
Vi har genuin bilingual kompetens och yrkeslivserfarenshet från både sjukvårdsystem för att kunna erbjuda en kvalitetsgaranti och kunna skilja oss från övriga industriala rekryteringen i branchen.

På Nordoc AB jobbar vi utifrån principen att personalen kvalificerar sig för att förmedlas jobb först när de ha svensk yrkeslegitimation, kunskaper i det svenska språket motsvarande minst B2 nivå och när de är väl förtrogna med hälso- och sjukvårdslagstiftningen i Sverige.

Specialistläkare

Vi utbildar specialistläkare med olika specialitet, kompetens och ambitionsnivå avseende deras yrkeskarriär. Vi strävar efter en balancerad profil i vår läkarpool för att kunna möta de olika behoven som finns inom den svenska sjukvården.

Våra specialister granskas med sedvanliga referenser, informell information från tidigare arbetsplatser och arbetskamrater, deras social profil och minst ytterligare 2 intervjuer under utbildningen för att garantera deras kulturella anpassning.

Specialisterna går genom en individuellt anpassad utbildningsprogram med särkilt fokus på relevanta riktilinjer och PM utifrån deras specialitet.

Leg. Sjuksköterskor

Våra legitimerade sjuksköterskor går ett särkilt anpassat utbildninsprogram som är framtaget av svenska leg. sjuksköterskor där olika aspekter inom daglig praxis i Sverige belyses parallellt med språkundervisning.

Utbildningsprogrammet för leg. sjuksköterskor sträcker sig över 6 månader för steg 1 och över ytterligare 3-6 månader för steg 2. Efter avklarad utbildning på 1 år kan våra leg. sjuksköterskor börja arbeta i Sverige. Steg 2 i utbildninsprogrammet kan med fördel planeras löpa 
parallellt med en introduktionstjänstgöring på den tänkta kliniken.