Vad vi kan hjälpa till med


Nordoc AB utbildar grekiska legitimerade sjuksköterskor, läkarspecialister och tandläkare i både språk och rutiner. Personalel genomgår en gedigen utbildning i det svenska samhället och i de rutiner som får det svenska sjukvårdssystemet att fungera. Parallellt med språket utbildas vårdpersonalen avseende användande av PM och patientjournal, rutiner avseende ronder, jourverksamhet, rollfördelning, förskrivning samt hygienrutinerna på verksamheterna. Personalen går även en kortfattad utbildning inom det fackliga för att optimera deras medarbetaransvar.

Rekrytering


Vi erbjuder direkt rekrytering
från vår rekryteringspool.
I vår pool finner ni specialister som är intresserade att flytta till Sverige. Dessa specialister har redan gått grundutbildning i språk & rutiner
och de kan lätt integreras 
i verksamheteten. 

Våra starka kontakter inom sjukvårdssystemet i Grekland ger oss möjlighet att kunna möta ert behov och rekrytera den kompetensen ni behöver.

Förutom färdiga specialister & legitimerade sjuksköterskor kan vi även utbilda i språk och rutiner för legitimerade läkare som är intresserade i av att specialisera sig i bristspecialitet såsom psykiatri, allmänmedicin, internmedicin, patologi och radiologi.

Utbildning


Vi utbildar personalen i snabb takt med vår innovativa metod, det som vi kallar för funktionell svenska. 
Utbildningen är i de flesta fall nätbaserad och därmed effektiv och lämpar sig alla specialister som vill flytta till Sverige på ett planerat sätt, dvs utan att säga upp sig i flera månader i förväg från deras jobb i Grekland.

Efter genomgången utbildning kan vårdpersonalen integreras  i princip omgående i er organisation.

 

Webinar & Workshops


Vi erbjuder kostnadseffektiva webinar regelbundet. Dessa tillfällen ger möjlighet till deltagare att ta till sig viktiga aspekter kring det svenska sjukvårdsystemet och det svenska samhället.

Vi arrangerar även informativa 
workshops i Grekland som regel 1-2 gånger om året. På dessa workshops får ni möjlighet att träffa och intervjua flera intressanta kandidater och detta sker alltid kostnadsfritt för landstingsanställda HR-konsulter.