Kris i Grekland

Den ekonomiska krisen som fortsatt drabbar Grekland gör att högutbildad personal söker sig utomlands, även vårdpersonal följer den trenden.

Sverige uppfattas av Greker som ett tryggt, barnvänligt land med stabil ekonomi och konkurenskraftiga löner.

Nordoc AB har som mål att se till att de specialisterna som vill bosätta sig i Sverige får den hjälpen de behöver för att komma in i den svenska sjukvården så smidigt som möjligt.

Direktivet EU 2005/36 möjligör en snabb process och tillgodokänande av yrkeskvalifikationer för vårdpersonal från EU-landet Grekland. 
 


Grekiska specialister

Vårdpersonal som utbildas i Grekland har som regel en hög akademisk nivå och kan klara sig utmärkt i det svenska sjukvårdssystemet som i många aspekter är väldigt annorlunda jämfört med det grekiska sjukvårdsystemet.

Exempel på sådana skillnader är den omfattande digitalisering, omfattade användade av PM, begränsat 
användade av antibiotika samt att vården i Sverige produceras genom ett horizontellt samarbete mellan de olika yrkeskategorierna.
 


Att jobba i ett nytt vårdsystem

Vårdpersonalen som utbildas av Nordoc AB har en hög akademisk nivå och oftast signifikant yrkeslivserfarenhet.

Nordoc AB ser till att vårdpersonalen får en ökad medvetenhet avseende både det praktiska och de kulturella skillnader och genom intensiv utbildning belyser Nordoc AB dem viktigaste skillnader och likheter, de olika arbetsmomenten samt 
sjukvårdslagstiftning. 
 

Utbildning


Utbildningen som sker i Grekland med användande av nätbaserade tekniker och kommunikationslösningar  gynnar det snabba lärandet. Nordoc ABs metodik baseras på funktionell språkundervisning och anpassad till svensk yrkespedagogik.

För leg. sjuksköteskor har vi ett särskilt omfattande utbildningsprogram som sträcker sig på 1 år.