Η ισότητα και η καινοτομία είναι δύο από τους λόγους για να εργαστείς στη Σουηδία

Καινοτομία και ισότητα βρίσκονται ψηλά στη λίστα των Σουηδών. Χρόνο με το χρόνο αυτοί οι δύο τομείς βελτιώνονται σταθερά και είναι από τους κύριους λόγους που κάποιος θα ήθελε να συνεχίσει την επαγγελματική του καριέρα στη Σουηδία μιας και η καινοτομία αλλά και η επιχειρηματικότητα αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη μιας οικονομίας δημιουργώντας περισσότερες και υψηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Κύριο μέλημα της Σουηδίας είναι να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα όσον αφορά στον παγκόσμιο ανταγωνισμό γεγονός που δημιουργεί ένα δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Χαρακτηριστικό της προσπάθειας αυτής είναι πως σε πολλές σουηδικές εταιρείες αρκεί να μιλάς αγγλικά προκειμένου να ενταχθείς στο ενεργητικό τους. Ωστόσο η γνώση σουηδικών σίγουρα θεωρείτε πλεονέκτημα.

Τα συνδικάτα και οι εργοδότες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και διαπραγματεύσεις προκειμένου να υπάρξει μακροπρόθεσμη σταθερότητα και σωστή συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Λιγότερες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών σημαίνουν περισσότερη συγκέντρωση στο στόχο που δεν είναι άλλος από την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Σουηδίας είναι υποχρεωτικό και καλύπτει τους πάντες και η χρηματοδότησή του γίνεται μέσω της φορολογίας και των κοινωνικών εισφορών τις οποίες πληρώνει ο εργοδότης.


Ισότητα


Σύμφωνα με τη σουηδική νομοθεσία κατά των διακρίσεων όλοι έχουν το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Άπαντες έχουν το δικαίωμα να εργάζονται και να ζουν χωρίς φόβο αλλά και να εξισορροπούν την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή.

Στη Σουηδία η ισότητα των φύλων συνεπάγεται την ίση κατανομή μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Παράλληλα «εκμεταλλεύεται» τις γνώσεις και την εμπειρία και των δύο φύλων προκειμένου να υπάρξει πρόοδος στο κοινωνικό σύνολο.

Η προσπάθεια της Σουηδίας να κλείσει την ψαλίδα όσον αφορά στην ισότητα των φύλων αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στην ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, που κατατάσσει περίπου 150 χώρες με βάση το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών που αφορά στοιχεία στους τομείς της εκπαίδευσης, της οικονομίας, της υγείας και της πολιτικής, η Σουηδία βρίσκεται πάντα μέσα στην κορυφαία πεντάδα παγκοσμίως, από την έναρξη της έκθεσης το 2006.


Εργασία και οικογένεια


Κι αν στην Ελλάδα η ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας φαντάζει δύσκολη, στη Σουηδία τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Οι εργαζόμενοι γονείς – γυναίκες και άνδρες – έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις, γεγονός που διευκολύνει τους γονείς να βρουν μια αξιοπρεπή ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Παράλληλα, η Σουηδία είναι γνωστή για την καλύτερη πολιτική γονικής άδειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς οι γονείς παίρνουν συνολικά 480 ημέρες. Επίσης η παιδική μέριμνα με ιδιαίτερα διευρυμένα ωράρια είναι εγγυημένη σε όλους τους γονείς προκειμένου να είναι εφικτός ο συνδυασμός επιτυχημένης καριέρας και μιας όμορφης οικογενειακής ζωής.


* Με πληροφορίες από: Sweden.se – https://ec.europa.eu

To top