Άνοδος της Σουηδίας στο δείκτη ελκυστικότητας επιχειρήσεων

Σταθερά ανοδική είναι η πορεία της Σουηδίας στη σχετική λίστα της PwC (μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών λογιστικής), που αφορά στον δείκτη επιχειρηματικής ελκυστικότητας καθώς φέτος σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση του πίνακα!

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελβετία ενώ η κατάταξη της πρώτης τριάδας συμπληρώνεται από τη Γερμανία. Έτσι, η Σουηδία εξακολουθεί να κατέχει την υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριμένη κατάταξη προκύπτει από τη σύγκριση των συνθηκών για ιδιωτική επιχείρηση και επιχειρηματικότητα.

Αν και οι ιδιωτικές εταιρείες διαφέρουν, για παράδειγμα, ως προς την εστίαση, τη βιομηχανία, την τοποθεσία κ.ο.κ., έχουν πολλές κοινές ανάγκες. Παραδείγματος χάρη δίκαιη φορολογική νομοθεσία καθώς και σαφείς ρυθμίσεις και πρόσβαση σε υπαλλήλους με τις κατάλληλες ιδιότητες.

Στη φετινή έκθεση η PwC, εξέτασε την απόδοση 33 χωρών, κυρίως στην Ευρώπη, σε εννέα διαφορετικές κατηγορίες. Τα αποτελέσματα συνδυάζονται σε έναν δείκτη και η κατάταξη των χωρών βασίζεται σε βαθμούς που ορίζονται σε 64 διαφορετικά σημεία δεδομένων εντός των κατηγοριών. Οι δύο βασικές κατηγορίες είναι Αειφορία-Κλίμα και Κοινωνική Ευθύνη-Διακυβέρνηση.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τις 33 χώρες, οι 17 – ανάμεσά τους και η Σουηδία – έχουν βελτιώσει τον δείκτη τους τη φετινή χρονιά. Κύριο μέλημα της έρευνας είναι οι πληροφορίες που προκύπτουν από αυτή να παράσχουν καθοδήγηση σε επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σχετικά με το πώς μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων στις αντίστοιχες χώρες τους. Παράλληλα βελτιώνουν και την οικονομική τους ανάπτυξη. Και αυτό γιατί οι χώρες που έχουν σταθερή κοινωνική βάση μπορούν να παρέχουν καλύτερες συνθήκες για τις επιχειρήσεις.

Οι χώρες που κατατάσσονται ψηλά στη λίστα, μεταξύ των οποίων και η Σουηδία, έχουν πιο ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα και γι’ αυτό τείνουν να έχουν ένα καλά εδραιωμένο εγχώριο επενδυτικό περιβάλλον που υποστηρίζει την ανάπτυξη.

Η Σουηδία είναι πρωτοπόρος στην τεχνολογία γεγονός που αποτυπώνεται και στην εν λόγω έκθεση όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση οι χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της κατηγορίας επικεντρώνονται στις επενδύσεις για μια σταθερή και εύρυθμη υποδομή. Οι επιχειρήσεις στις εν λόγω χώρες προστατεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό από εξωτερικούς παράγοντες κινδύνου μέσω προηγμένης ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ασφαλών αλυσίδων εφοδιασμού.

Οι χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της κατηγορίας των startup οικοσυστημάτων έχουν ιστορία επιτυχημένων startups και ένα οικοσύστημα που βασίζεται σε ένα μεγάλο και ποικίλο φάσμα ευκαιριών χρηματοδότησης.

Οι δημόσιες επενδύσεις στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και μια σταθερή υποδομή, που μετρώνται, μεταξύ άλλων, με βάση τον αριθμό των νοσοκομειακών κλινών και των γιατρών ανά κάτοικο, συμβάλλουν στην υψηλή κατάταξη των χωρών στην κατηγορία υγειονομικής περίθαλψης. Μάλιστα ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 2% για τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Στην κατηγορία βιωσιμότητας και κλίματος οι χώρες που βρίσκονται στην κορυφή ξεχωρίζουν με την ύπαρξη διαφόρων πρακτικών βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένου υψηλού βαθμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δομής για ανακύκλωση.

Διάβασε το σχετικό μας άρθρο εδώ: Ανακύκλωση στη Σουηδία: Στόχος η μηδενική σπατάλη

Ελβετία και Σουηδία που καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις της λίστας έχουν τόσο προοδευτική εργασία για την ισότητα των φύλων όσο και εμπιστοσύνη του κοινού στην κυβέρνησή τους. Τείνουν επίσης να έχουν την υψηλότερη εκπροσώπηση γυναικών στα αντίστοιχα κοινοβούλιά τους. Μάλιστα στη Σουηδία από τα 349 μέλη της Βουλής τα 163 είναι γυναίκες!

Οι δέκα πρώτες χώρες στη λίστα της PwC για το 2023:

  1. Ελβετία                 
  2. Σουηδία
  3. Γερμανία
  4. Ολλανδία
  5. Δανία
  6. Νορβηγία
  7. Βρετανία
  8. Φινλανδία
  9. Ιρλανδία
  10. Ισπανία

Πηγή: www.pwc.se

To top