Ζητείται Καθηγήτρια/Kαθηγητής Σουηδικής Γλώσσας

Ποιοι είμαστε:

Η Nordoc AB είναι εταιρεία προσλήψεων Ελληνίδων και Ελλήνων υγειονομικών σε μόνιμες θέσεις εργασίας στο Σουηδικό σύστημα υγείας. Στη Nordoc AB έχουμε μια σωρευμένη εμπειρία άνω των 20 χρόνων στην επιλογή και προσφορά της κατάλληλης θέσης σε υγειονομικούς που διαθέτουν το αντίστοιχο επιστημονικό και κοινωνικό προφίλ.

Σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Σουηδίας προσφέρουμε προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού σε μόνιμες θέσεις εργασίας αναλαμβάνοντάς τόσο την εκμάθηση της Σουηδικής γλώσσας όσο και την εργασιακή προετοιμασία.

Ο τρόπος δουλειάς μας βασίζεται σε καταγεγραμμένες ρουτίνες για να μπορούμε να διασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών τόσο προς τους υγειονομικούς φορείς στη Σουηδία όσο και προς τους υγειονομικούς που εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας.

Τι ψάχνουμε:

Εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης με συνεχώς αυξανόμενο αριθμό projects χρειαζόμαστε έναν συνεργάτη πλήρους απασχόλησης που θα αναλάβει ένα μεγάλο μέρος της εκμάθησης της Σουηδικής γλώσσας για τα γκρουπ υγειονομικών που προσλαμβάνονται και προετοιμάζονται με τη βοήθεια της Nordoc AB.

Απαραίτητα προσόντα:

Άριστη γνώση της Ελληνικής, Σουηδικής και Αγγλικής γλώσσας. Άριστη δυνατότητα επικοινωνίας και συμμετοχής σε ομαδική εργασία. Ευκολία στην προσαρμογή σε νέα δεδομένα, δυνατότητα διαχείρισης ομάδων και επιτυχημένης αλληλεπίδρασης με μαθητές με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Άριστη διαχείριση των προϊόντων της Google, Microsoft και Zoom. Εμπειρία ή ενδιαφέρον για project leadership, επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη.

Βαθμός απασχόλησης: 100%, ανταγωνιστικός μισθός, δυνατότητα μετεκπαιδεύσεων, εργασία κατά κύριο λόγο εξ αποστάσεως.

Αιτήσεις ενδιαφέροντος αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο hr@nordoc.se

Για πληροφορίες στο info@nordoc.se ή τηλεφωνικά στο +306931844025 (κυρία Δήμα)

To top