Ιατρική και Νοσηλευτική καριέρα στη Σουηδία

Σχετικά με τη Nordoc AB

H εταιρεία Nordoc AB προσφέρει λύσεις στους Έλληνες ιατρούς και νοσηλευτές που επιθυμούν να καταλάβουν μόνιμη θέση εργασίας 
στο Σουηδικό σύστημα υγείας. 

Στόχος μας είναι πέραν της επαγγελματικής εξασφάλισης,
το εργασιακό περιβάλλον στη Σουηδία να αποδειχθεί εξαιρετικό και η καθημερινότητα να κυλά αβίαστα στη Σουηδική πραγματικότητα.

Υπηρεσίες

H Nordoc AB αναλαμβάνει τόσο τη γλωσσική όσο και την εργασιακή 
προετοιμασία Ελλήνων ιατρών και

νοσηλευτών, διαμεσολαβεί για την εύρεση θέσεων εργασίας και 
υποστηρίζει τους Έλληνες ιατρούς και νοσηλευτές καθ' όλην τη διάρκεια μετεγκατάστασης καθώς και τον πρώτο χρόνο μετά τη μετακίνηση τους στη Σουηδία.


Στόχος

Η δημιουργία μιας win/win σχέσης τόσο για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όσο και για τα υγειονομικά ιδρύματα υποδοχής.

Νέα

2016 > 05

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ή ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ για πρόσληψη σε Κέντρο Υγείας στην Νότια Σουηδία.
Η NordocAB Medical Career in Sweden αναζητά 2 Ειδικευμένους Γενικούς Ιατρούς ή και Ειδικευμένους Παθολόγους για εργασία σε μόνιμη θέση εργασίας σε Κέντρο Υγείας στην Νότια Σουηδία.
Η NordocAB προσφέρει στους κατάλληλους υποψηφίους ταχύρρυθμη εκπαίδευση στη Σουηδική γλώσσα και στις ρουτίνες του Σουηδικού συστήματος. Η προετοιμασία γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος της στην Ελλάδα χωρίς υποχρέωση μετακίνησης στη Σουηδία ή σε τρίτες χώρς πριν από την έναρξη εργασίας καθώς και συνεχή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης και κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας στη Σουηδία.
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
- Πτυχίο από χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης
- Τίτλος ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας
- Άριστες συστάσεις από προηγούμενη προϋπηρεσία
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Καλή γνώση υπολογιστών
- Ηλικία 30 - 45 ετών
Επιπλέον προσόντα θεωρούνται:
- Γνώση της Γερμανικής γλώσσας
- Τυχόν προυπηρεσία στην Σκανδιναβία ή Ηνωμένο Βασίλειο
Ιατροί που ολοκληρώνουν την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής εντός του 2016 μπορούν επίσης να επικοινωνησουν.
Αιτήσεις ενδιαφέροντος με στοιχεία επικοινωνίας αποστέλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@nordoc.se μέχρι και την Τετάρτη 1 Ιουνίου.

Läs hela inlägget »

Η NordocAB Medical Career in Sweden ενημερώνει τους ιατρούς που επιθυμούν να συνεχίσουν την καριέρα τους στο Σουηδικό Σύστημα Υγείας ότι έχουν πλέον τεθεί νέα κριτήρια προκειμένου να χορηγηθεί ιατρική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Σουηδικό Υπουργείο Υγείας με πολύ σημαντική αλλαγή την εισαγωγή ως προαπαιτούμενου την κατοχή τίτλου πιστοποίησης της γνώσης της Σουηδικής γλώσσας επιπέδου 3 (Svenska B, Komvux) ή πτυχίο Tisus.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Σουηδικού Υπουργείου Υγείας στην αγγλική γλώσσα :

http://legitimation.socialstyrelsen.se/en/educated-within-eu-or-eea/doctor-of-medicine/how-you-can-prove-your-language-skills

Με εκτίμηση 
Nordoc AB

Läs hela inlägget »