Ιατρική και Νοσηλευτική καριέρα στη Σουηδία

Σχετικά με τη Nordoc AB

H εταιρεία Nordoc AB προσφέρει λύσεις στους Έλληνες ιατρούς και νοσηλευτές που επιθυμούν να καταλάβουν μόνιμη θέση εργασίας 
στο Σουηδικό σύστημα υγείας. 

Στόχος μας είναι πέραν της επαγγελματικής εξασφάλισης,
το εργασιακό περιβάλλον στη Σουηδία να αποδειχθεί εξαιρετικό και η καθημερινότητα να κυλά αβίαστα στη Σουηδική πραγματικότητα.

Υπηρεσίες

H Nordoc AB αναλαμβάνει τόσο τη γλωσσική όσο και την εργασιακή 
προετοιμασία Ελλήνων ιατρών και

νοσηλευτών, διαμεσολαβεί για την εύρεση θέσεων εργασίας και 
υποστηρίζει τους Έλληνες ιατρούς και νοσηλευτές καθ' όλην τη διάρκεια μετεγκατάστασης καθώς και τον πρώτο χρόνο μετά τη μετακίνηση τους στη Σουηδία.


Στόχος

Η δημιουργία μιας win/win σχέσης τόσο για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όσο και για τα υγειονομικά ιδρύματα υποδοχής.

Νέα

2015 > 10

Η Nordoc AB Medical Career in Sweden αναζητά Νοσηλεύτριες/Νοσηλευτές για μόνιμο διορισμό/εργασία στη Σουηδία

Η Nordoc AB είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και εύρεσης θέσεων εργασίας στο Σουηδικό σύστημα για Έλληνες Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες με πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ.

Η Nordoc AB παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης NordocNursing που χαρακτηρίζεται από ταχύρρυθμη εκπαίδευση στη Σουηδική γλώσσα και μεθοδική εκπαίδευση στις απαιτητικές ρουτίνες του Σουηδικού συστήματος Υγείας.

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΤΕ/ΠΕ
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστών
Συστάσεις από προηγούμενη προυπηρεσία ή/και σπουδές.

Επιπλέον προσόντα θεωρούνται:
Γνώση της Γερμανικής
Προυπηρεσία στην Σκανδιναβία ή Ηνωμένο Βασίλειο

Νοσηλεύτριες/νοσηλευτές που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση τους μέσα στο 2016 μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Αιτήσεις ενδιαφέροντος με στοιχεία επικοινωνίας και ολοκληρωμένη βιογραφική παρουσία αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου info@nordoc.se

Läs hela inlägget »

Η Nordoc AB Medical Career in Sweden αναζητά Ειδικευμένους Γενικούς Ιατρούς για εργασία στη Σουηδία (6 θέσεις).

Προσφέρονται :

- Άριστοι εργασιακοί όροι
- Σκανδιναβική ποιότητα ζωής και εργασίας
- Διορισμός σε μόνιμη θέση Επιμελητή ιατρού
- Εξασφαλισμένη καριέρα και μετεκπαίδευση στο Σουηδικό Σύστημα υγείας
- Ετήσιες μεικτές αποδοχές 75.000 - 100.000 €

Επιπλέον η Nordoc AB προσφέρει στους κατάλληλους υποψηφίους:

- Ταχύρρυθμη εκπαίδευση στη Σουηδική γλώσσα και στις ρουτίνες του Σουηδικού συστήματος με την καινοτομική μέθοδο της Nordoc AB.
- Η 6μηνη ταχύρρυθμη προετοιμασία γίνεται στην Ελλάδα χωρίς υποχρέωση μετακίνησης σε τρίτες χώρες ή στη Σουηδία πριν από την έναρξη εργασίας.
- Κάλυψη του κόστους προετοιμασίας από τη Nordoc AB για τους κατάλληλους υποψηφίους.
- Συνεχή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης και κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας στη Σουηδία.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

- Τίτλος ειδικότητας γενικής ιατρικής
- Συστάσεις από προηγούμενη προϋπηρεσία
- Καλή γνώση της Αγγλικής
- Καλή γνώση υπολογιστών
- Ηλικία 30 - 45 ετών

Επιπλέον προσόντα θεωρούνται:

-Γνώση της Γερμανικής
-Τυχόν προυπηρεσία στην Σκανδιναβία ή Ηνωμένο Βασίλειο

Ιατροί που ολοκληρώνουν την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής εντός του 2016 μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Αιτήσεις ενδιαφέροντος με στοιχεία επικοινωνίας και ολοκληρωμένη βιογραφική παρουσία αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nordoc.se

Läs hela inlägget »