Οι υπηρεσίες της Nordoc AB

Σεμινάρια

Ανά τακτά διαστήματα πραγματοποιούμε ενημερωτικά διαδικτυακά σεμινάρια για τις συνθήκες ζωής και εργασίας στη Σουηδία.
Τα σεμινάρια είναι τρίωρης διάρκειας και σε αυτά αναλύονται όλες οι πλευρές της Σουηδικής πραγματικότητας.
To πρόγραμμα αυτών των σεμιναρίων περιγράφεται παρακάτω.

What is Nordoc AB ?
Παρουσίαση της εταιρείας Nordoc AB Medical Career in Sweden και των δυνατοτήτων που προσφέρει

To move or not to move ?
Η Σουηδική αγορά εργασίας. Eυκαιρίες εργασίας σήμερα. Προοπτικές στην επόμενη 10ετία.

Working in Sweden.
Οι δυνατότητες και το νομοθετικό πλαίσιο της ειδίκευσης, εξειδίκευσης και μετεκπαίδευσης.Επιλογές καριέρας, προοπτικές σταδιοδρομίας στο δημόσιο νοσοκομείο, στο Πανεπιστήμιο, στον ιδιωτικό τομέα. Η διαδρομή από την απόκτηση Σουηδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος μέχρι και τo διορισμό σε Σουηδικό νοσοκομείο. Διαδικασίες πρόσληψης,ιεραρχία στο Σουηδικό σύστημα υγείας, προνόμια, απαιτήσεις, ρουτίνες στον εργασιακό χώρο. Μισθοί, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εργατική νομοθεσία για ιατρούς. Συζήτηση.

Living in Sweden.
Η καθημερινότητα στη Σουηδία,το Σουηδικό μοντέλο ζωής, το κόστος ζωής, οι κοινωνικές δομές και ιδιαιτερότητες, οι διαφορές με το Ελληνικό μοντέλο ζωής, οι κοινωνικές παροχές, η αγορά κατοικίας.

Η Nordoc ΑΒ Medical Career in Sweden και η μέθοδος προετοιμασίας.
Συζήτηση
 

Προετοιμασία

Η γλωσσική προετοιμασία διαρκεί κατά μέσο όρο 6-9 μήνες. Γίνεται με την καινοτομική μέθοδο της Nordoc AB και έχει τη μορφή της λειτουργικής εκμάθησης της γλώσσας σε επιπέδο B2-C1.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην σωστή προφορά και χρήση της γλώσσας, στην ιατρική ορολογία και στη γρήγορη εκμάθηση γλωσσικών δεξιοτήτων για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας τόσο στον εργασιακο χώρο όσο και στα πρακτικά καθημερινά ζητήματα.

Παρέχεται συναφής βιβλιογραφία και clinical cases για εξάσκηση και προσομοίωση των πραγματικών συνθηκών εργασίας.

Στην ιατρική ορολογία και  στα clinical cases συμμετέχουν 
Επιμελητές Ιατροί και Νοσηλευτές με μακρά εμπειρία στο Σουηδικό Σύστημα Υγείας.
 

Εύρεση θέσεως εργασίας

Η Nordoc AB αναλαμβάνει την έυρεση θέσεως εργασίας ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που συνεχώς προκύπτουν στο Σουηδικό σύστημα υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί και νοσηλευτές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί.

Εκπρόσωπος της Nordoc ΑΒ 
θα επικοινωνήσει στη συνέχεια μαζί σας για να σας καθοδηγήσει σχετικά με τις προσωπικές σας δυνατότητες για εύρεση εργασίας στη Σουηδία.
 

  • Εφόσον υπάρχει
  • Επισυνάψτε εαν θέλετε το βιογραφικό σας σε PDF, διαφορετικά θα σας αποσταλλεί κατάλληλη φόρμα συμπλήρωσης
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)