Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε


Η Nordoc AB εκπαιδεύει, διαμεσολαβεί για την εύρεση θέσεων εργασίας και υποστηρίζει τους Έλληνες ιατρούς και νοσηλευτές κατά τη μετεγκατάστασή τους, καθώς και ολόκληρο τον πρώτο χρόνο εργασίας τους στη Σουηδία.
 

Εργασία στο Σουηδικό Σύστημα Υγείας

Το Σουηδικό σύστημα υγείας είναι διαφορετικά δομημένο από το αντίστοιχο ελληνικό και η εργατική νομοθεσία αποκλίνει σε σημαντικό βαθμό της Ελληνικής.

Η ιατρική ευθύνη αλλά και η συνεργασία των ιατρών και των νοσηλευτών στη λήψη κλινικών αποφάσεων λαμβάνονται με περισσότερο συλλογικό τρόπο, σε αντίθεση με την έντονα ιατροκεντρική κουλτούρα του ελληνικού συστήματος υγείας.

Στο Σουηδικό σύστημα υγείας οι απαιτήσεις από τους ιατρούς και τους νοσηλευτές είναι μεγάλες σε ότι αφορά την αυτονομία στη λήψη αποφάσεων και στις οργανωτικές ικανότητες στο χώρο εργασίας. 

Προετοιμασία με τη Nordoc AB


Η Nordoc AB προσφέρει οργάνωση σε επίπεδο βιογραφικής παρουσίασης, εντατική εκπαίδευση γλωσσικής ετοιμότητας, εκμάθηση εργασιακών ρουτινών και κλινικών πρωτοκόλλων, αλλά και επαρκή γνώση της Σουηδικής κοινωνικής πραγματικότητας.

Οι ιατροί και νοσηλευτές που αναζητούν εργασία μέσω της Nordoc ΑΒ προετοιμάζονται γλωσσικά, εργασιακά και πολιτισμικά. 
Σκοπός της δουλειάς μας είναι να κεφαλαιοποιήσουμε και να ενισχύσουμε τις δεξιότητες των Ελλήνων ιατρών και νοσηλευτών ώστε να μπορέσουμε να τους καταστήσουμε τόσο εργασιακά, όσο και κοινωνικά έτοιμους να ενσωματωθούν τόσο στη Σουηδική αγορά εργασίας, όσο και στην κοινωνική πραγματικότητα.  
 


Συνεχής υποστήριξη


Με τον καινοτομικό τρόπο προετοιμασίας της Nordoc AB η εργασιακή επένδυση στη Σουηδία γίνεται χωρίς ρίσκο και χωρίς προσωπική ή οικογενειακή αβεβαιότητα.

Η Νordoc AB παρακολουθεί στη συνέχεια συμβουλευτικά τη διαδικασία μετεγκατάστασης και 
επανακοινωνικοποίησης καθ' όλην τη διάρκεια του πρώτου χρόνου εργασίας.