Ηλίας Τσιώλης

Ειδικευμένος Ιατρός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιδρυτής και Ανώτερος Σύμβουλος

Ο Ηλίας έχει ολοκληρώσει την ειδικότητά του στη χειρουργική τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Σουηδία και έχει εργαστεί ως Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικός Υπεύθυνος, Προϊστάμενος Τμήματος, Διευθυντής Μονάδας για μεγάλους τομείς δραστηριότητας και έχει επίσης συμμετάσχει στην Ομάδα Διοίκησης Υγείας και Ιατρικής Περίθαλψης στην Περιφέρεια Βερμλάντ στην τελευταία του θέση.

Ο Ηλίας διαθέτει πολυετή, ισχυρή εμπειρία στην επιλογή και πρόσληψη προσωπικού τόσο από την εγχώρια αγορά εργασίας όσο και από την αγορά της ΕΕ. Ο Ηλίας είναι ένας από τους κύριους διαχειριστές έργων της Nordoc με πολλές επιτυχημένες ομαδικές προσλήψεις τα τελευταία χρόνια.

To top