Αγγελική Τζεμπελίκου

Ειδικευμένη Νοσηλεύτρια, MSc στη Δημόσια Διατροφή, Ιδρυτής και Ανώτερος Σύμβουλος

Η Αγγελική είναι ανώτερη σύμβουλος, έχει καθήκοντα στο διοικητικό συμβούλιο της Nordoc και συμμετέχει στη διαδικασία πρόσληψης, κυρίως στις συνεντεύξεις του δεύτερου σταδίου, στην αξιολόγηση ποιότητας καθώς και στη διαμόρφωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας.

Η Αγγελική έχει πλούσια επαγγελματική εμπειρία ως νοσηλεύτρια, ξεκινώντας το 1998 ως χειρουργική νοσηλεύτρια στην Ελλάδα και στη συνέχεια ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής εποπτικής οργάνωσης για ειδικευμένες νοσηλεύτριες στην Ελλάδα, χειρουργική νοσηλεύτρια, συντονίστρια παχυσαρκίας, προγραμματίστρια χειρουργείων και πιο πρόσφατα ως διευθύντρια στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη Σουηδία.

To top