Έρικα Δήμα

Συντονίστρια Έργων και Παραγωγός Περιεχομένου

Η Έρικα έχει υπόβαθρο στα μέσα ενημέρωσης και είναι το κεντρικό σημείο των έργων, των εκπαιδεύσεων και της επικοινωνίας της Nordoc τόσο εντός όσο και εκτός της οργάνωσης στην Ελλάδα και στη Σουηδία. Η Έρικα συντονίζει, ενημερώνει, διευκολύνει τις εκδηλώσεις πρόσληψης μας και παράγει περιεχόμενο για τα μέσα της Nordoc. Παλαιότερα, η Έρικα εργάστηκε ως ειδικός διαχείρισης περιεχομένου σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα.

To top